tomasz-majewski.pl

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - co ma na celu?

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - co ma na celu?

16.11.2020, 13:52

Dnia 16 listopada, od praktycznie 25 lat celebrowany jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Z brakiem tolerancji systematycznie styka się wiele osób i właśnie ten dzień ma to komunikować. Jest to tak zwane komunikat do ważnych instytucji publicznych, naukowców i rządów, by szukali rozwiązania tego ogromnego problemu. Edukowanie, ale też organizowanie wielu paneli dyskusyjnych ma na celu upowszechnianie akceptacji oraz zmniejszenie się poniżania osób szykanowanych z wielu powodów, co według organizacji UNESCO jest przynoszącą efekty metodą przeciwstawiania się różnym niedobrym zachowaniom w tym zakresie.

Systematycznie tworzące się zjawiska agresji, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i różnego rodzaju nietolerancji, były jednym z powodów stworzenia tego rozwiązania. Zarejestrowano jednak, że to właśnie te mniejszości mają styczność z przejawiającą się marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez rówieśników. Oznaki nietolerancji są okrutnie kłopotliwe dla osób krzywdzonych, dlatego również świętowanie Międzynarodowego Dnia Tolerancji ma ostrzegać o różnego rodzaju aktach ataków, a także pomóc w odszukaniu głównych motywów pojawiania się braku akceptacji. Takie działania mają okazać się potrzebne do tego, aby zrozumieć, czym właściwie jest akceptowanie nie swoich praw i cudzej własności, ale również przybliżyć to, co to jest uznanie oraz zaakceptowanie różnic indywidualnych. Ma także pouczać, nauczyć doceniania różnych kultur, zrozumienia innych ludzi, ale także głównym celem tego rodzaju działań jest umiejętność słuchania drugiego człowieka.

W jaki sposób w Polsce obchodzono Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Zgodny apel wygłosili prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast, w którym to przeciwstawiają się fizycznej oraz werbalnej agresji wynikającej z homofobii oraz rasizmu, ale i także przedstawiają niewiarygodne wsparcie dla tych osób. Prezydenci takich miast jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice podpisali się pod tymże manifestem. Solidarność dnia 16 listopada będzie manifestowana poprzez zawieszanie tęczowych flag oraz podświetlenie wielu budynków, jak zasygnalizował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W szczególności w tęczowych barwach został oświetlony Pałac Kultury i Nauki oraz most Śląsko-Dąbrowski.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz

Wyślij